Colruyt over zijn UTZ-cacao: reputatiebreuk of gewoon deuk in een pak boter?

UPDATE d.d. 7-7-2016: over UTZ Certified

Zeven miljoen euro besteedt het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking aan ‘duurzame’ productieverhoging van cacao in Ghana. Dat is goed voor sommige boeren, maar vooral voor de Nederlandse cacao-industrie en leveranciers van kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

wat zijn al die duurzaamheidstrainingen en labels eigenlijk waard als de boer nog steeds een hongerloon krijgt? Nick Weatherhill, directeur van de in Zwitserland gevestigde organisatie International Cocoa Initiative benadrukt dat trainingsprogramma’s gericht op hogere productie juist schadelijk kunnen zijn voor de boeren. De verhoogde druk kan leiden tot meer kinderarbeid op de cacaoplantages in plaats van minder. ‘Het is zorgelijk dat, ondanks alle mooie beloftes, de kinderarbeid in Ivoorkust de afgelopen jaren juist enorm is toegenomen en in Ghana maar met een heel klein percentage is afgenomen.’

LEES: https://www.groene.nl/artikel/made-in-veghel


De afgelopen zes jaar prijkte Colruyt vijf keer aan kop van een ranking van RepTrak Belgium. De retailer kwam ook april dit jaar weer als beste uit die jaarlijkse bevraging, omtrent de reputatie van 30 toonaangevende Belgische merken [1].

Wie ben ik dan om van een deuk in die reputatie te durven spreken, na mijn persoonlijk – voor mij ontgoochelend – wedervaren afgelopen week?

Ik stelde Colruyt enkele vragen [2] n.a.v. van een persbericht [PDF] over de nieuwe duurzaamheidsgelofte, die de discounter maakte, over de cacao die het zal laten verwerken in zijn huismerken-chocolade [3].

Zelf lees ik geen antwoorden op mijn vragen, in het statement dat ik vrijdag in de namiddag toegestuurd kreeg. Mogelijk verdien ik een onvoldoende voor begrijpend lezen. Dat laat ik aan u, waarde lezer.


UPDATE 22/06 NM: de persverantwoordelijke laat me weten: “de reden daarvoor is ook dat bepaalde gegevens informatie is die we niet vrijgeven, omdat dit onder andere bedrijfsvertrouwelijke informatie is“. Waarvoor dank, Hanne.


Bij deze mijn vragen en het antwoord daarop van Colruyt. Voor dat laatste – zonder zever – mijn dank. Na Aldi, Lidl en Ikea meteen ook de eerste retailer met meer dan een combinatie van vier letters als naam. Hier komen we, Action en Albert Heyn 😉

MIJN VRAGEN AAN COLRUYT – 8 juni 2016:

Dit was de mail die ik 8 juni j.l. aan de persverantwoordelijke van Colruyt stuurde.

Ik las het persbericht “Colruyt Group gaat voor 100% duurzame chocolade in huismerken”. Ik bezoek jaarlijkse vele klassen en groepen met het verhaal van eerlijke handel, dit vanuit de wereldwinkel in Hasselt. Ik heb enkele vragen over de belofte van Colruyt t.a.v. duurzame chocolade.


1. Waarom verkiest Colruyt UTZ Certified boven Fairtrade als partner-certificeerder? Welke zijn de belangrijkste redenen?


2. In het persbericht stelt mevrouw Baeten: “Uiteindelijk laat dat hen toe om meer cacaobonen verkopen tegen een betere prijs”.
Kan Colruyt verduidelijken wat het bedoelt met een betere prijs? Welke referentieprijs gebruikt het?


In de Cacaobarometer 2015 las ik dat West-Afrikaanse cacaoboeren ruim onder de internationaal gehanteerde extreme armoedegrens leven. In Ivoorkust bijv. moet een boer vier keer zoveel verdienen om de armoedegrens van 2 dollar per dag te bereiken. Voor een inkomen dat in de basisbehoeften voorziet, een leefbaar inkomen, moet het inkomen nog veel meer omhoog. Komt die betere prijs van welke sprake tegemoet aan dit probleem? Heft Colruyt met UTZ m.a.w. de cacaoboer over de armoedegrens? Zo niet, is er dan wel sprake van duurzame cacao?


3. Is Colruyt voorstander van vrijwillige standaarden zoals UTZ (die uiteindelijk weinig resultaat opleverden, volgens de specialisten) of is het voorstander van bindende sectorbrede oplossingen?


4. Tot slot: welke boeren zal Colruyt helpen? Waar wonen ze? Hoe heet hun coöperatie? Hebben zij inspraak in de totstandkoming van de prijs die hen geboden wordt? Hoe groot zijn de volumes die Colruyt bij hen aankoopt? Gaat het hier over lange termijnsafspraken met die coöperatie?

VERDUIDELIJKING EN ACHTERGROND KEUZES CERTIFICERING COLRUYT GROUP – 17 juni 2016:

Download: Colruyt Group Verduidelijking Certificering_16 juni 2016

Met Colruyt Group willen we onze producten systematisch verduurzamen onder andere door in te zetten op duurzaam aankopen: we werken hier op meerdere productgroepen tegelijk. Colruyt Group doet in haar verduurzamingsaanpak van het assortiment beroep op diverse certificeringen, afhankelijk van onder andere het lastenboek, kwaliteitsvereisten, de meerwaarde voor de boeren, meerwaarde van andere actoren in de keten, ecologische impact, etc. We pakken het verduurzamen van onze producten – daar waar mogelijk – dus aan op de drie niveaus:

 • economisch: verbeteren van het inkomen van onder andere de boeren
 • sociaal: goede arbeidsomstandigheden, vorming, begeleiding,…
 • ecologisch: impact op de leefomgeving (pesticidebeleid, water management, transport, energieverbruik tijdens verwerking,…) en heel belangrijk: de biodiversiteit (zoals geen ontbossing)

We willen de grote massa aan productgroepen verduurzamen, en hier zijn we steeds op zoek naar verbetering. We gaan hier ook voor een gebalanceerde aanpak waarbij de prijsimpact naar onze klant toe ook een verantwoordelijkheid is die we dragen. Het gaat ook voor ons ook verder dan één keuze voor één systeem.

Zoals hierboven gesteld, kiezen we dus niet voor één systeem. Wat het aandeel Fair Trade betreft, kunnen we meegeven dat dit sterk vertegenwoordigd is in ons bio-assortiment: zo heeft Bio-Planet (deel van de Colruyt Group-familie) meer dan 220 Fair Trade- referenties in de rekken liggen. Het assortiment Fair Trade van Bio-Planet is ook beschikbaar via de webshop van Bio-Planet voor heel België, waarbij er ook een levering in alle Colruyt-winkels van België mogelijk is. Ook Colruyt biedt ook producten aan met de Fair Trade certificatie, zoals chocolade, koffie, honing, bananen, rijst, thee en hazelnootpasta. Op B2B-vlak bieden eveneens we Fair Trade referenties aan via onze foodservice leverancier Solucious.

Wat chocolade betreft, hebben we met UTZ gekozen voor een certificatiesysteem dat beantwoordt aan belangrijke criteria zoals goede werkomstandigheden, aandacht voor het milieu, productbeschikbaarheid en kostprijs. UTZ werkt ook in het bijzonder op het versterken van de productiviteit, wat ook op de inkomsten van de boeren ten goede komt.

Ook wat koffie aangaat, werken we met verschillende systemen. Je vindt hierover meer informatie in volgend artikel: https://www.simplysustainable.com/verhalen/product/koffie/ en https://www.simplysustainable.com/verhalen/product/duurzame-koffieteelt/.

Tot slot vinden we het ook belangrijk om naast het verduurzamen van de grote productgroepen, ook te kijken naar de opbouw van eigen duurzame ketens, in samenwerking met NGO’s . Als retailer koopt Colruyt Group internationaal producten aan, ook producten uit regio’s in economische ontwikkeling. De producenten van die producten zijn onderhevig aan marktmechanismen, maar spelen niet op hetzelfde niveau inzake beschikbare middelen en vooral kennis en vorming. Al sinds 2002 investeert Colruyt Group daarom via Collibri Foundation in kleinschalige vormings- en scholingsprogramma’s voor jongeren in die regio’s die laag scoren op de Human Development Index van de VN en waar we producten aankopen.

De vormingsprojecten van Collibri Foundation in landen in ontwikkeling gaan gepaard met de uitbouw van een duurzame productieketen, waarvoor we een aantal duurzaamheidscriteria hebben bepaald (zo hebben we bijvoorbeeld voor een project rond bananen in Senegal de boeren ondersteund bij het behalen van bio en Fair Trade certificatie – voor meer info hierover: https://www.collibrifoundation.org/nl/project/ketenproject-en-vorming en https://www.simplysustainable.com/verhalen/product/bananen/.

Ook wanneer de door ons gesteunde coöperaties op eigen benen kunnen staan, blijven we investeren in de vorming van jongeren in de regio. Jongeren krijgen een professionele opleiding zodat ze met succes hun toekomst kunnen uitbouwen in de landbouw of gerelateerde sectoren. Talentvolle jongeren stromen door naar hoger onderwijs.

###

SYSTEEM RETAILERS AAN ZET

Op Gondola.be schreef men gisteren [4]: “Een doorlichting van de Belgische mass retail is geen gemakkelijke zaak. Net zoals in Zwitserland en Canada, heerst er ook bij ons duisternis alom.” Hen ging hen dan enkel nog maar om tot een betrouwbaar cijfer over het marktaandeel van de retailers te kunnen komen. Maar soit.

Sinds de Cacaobarometer 2015 weten we dat geen enkele chocolade cacaoprijzen garandeert, die de boeren aan het boeren zullen houden. Gisteren bracht ik je daarover de laatste inzichten en plannen vanuit de industrie [5].

In de Cocoabarometer 2015 wordt er kort in gegaan op de rol van de retailsector, bij het drukken van de prijs voor de cacaoboer. Antonie Fountain van het VOICE Network, de uitgever van de Cacaobarometer:

Retail is de grote ontbrekende schakel in de huidige duurzaamheidsdiscussie in cacao. Enige wat ze bereid zijn om te doen is na te denken over certificering, maar […] dat is slechts een onderdeel van een veel breder pallet aan oplossingen die nodig zijn. Zolang de retailers price-setters zijn, hebben ze ook op het gebied van het prijsbeleid (en dus ook van de waardeverdeling) een belangrijke rol te spelen. Een rol die ze momenteel zelden tot nooit oppakken.

Welke Vlaamse retailer voelt zich aangesproken?

[1] http://www.standaard.be/cnt/dmf20160429_02266318
[2] https://fairtradekookboek.wordpress.com/2016/06/17/over-colruyt-en-ferrero-europarlement-wil-eu-actie-tegen-oneerlijke-handelspraktijken/
[3] https://fairtradekookboek.wordpress.com/2016/06/03/colruyt-en-utz-certified-vanaf-juni-2017-samen-voor-100-duurzame-chocolade/
[4] http://www.gondola.be/nl/news/retail/gondola-retail-scan-2016-poster-brengt-marktaandelen-kaart
[5] https://fairtradekookboek.wordpress.com/2016/06/21/wat-ik-noteerde-van-de-world-cocoa-conference-2016/

DEZE BRUINE BUTTON TOONT DE STRUCTUUR VAN EEN CHEMISCHE STOF IN CACAO OF CHOCOLADEhttp://chemisttree.com/collections/button/products/chocolate-button

DEZE BUTTON TOONT DE STRUCTUUR VAN EEN CHEMISCHE STOF IN CACAO OF CHOCOLADE
http://chemisttree.com/collections/button/products/chocolate-button

Advertenties

5 gedachtes over “Colruyt over zijn UTZ-cacao: reputatiebreuk of gewoon deuk in een pak boter?

 1. Steven, ge hebt toch een schoon briefke gekregen van Colruyt …
  Als goede verstaander (en na 1 lezing, da’s eigenlijk te weinig) haal ik er het volgende uit:

  – arme boeren in het Zuiden, allemaal goed en wel maar wij zijn een winkel en moeten ook rekening houden met onze klanten hier in het Noorden en die hebben het ook niet allemaal even breed
  (onze missie is verkopen, zo veel mogelijk. (punt) en niet arme producenten wat extra in hun zakken stoppen)

  – desalniettemin is er voor degenen die willen genoeg FT in ons aanbod (er liggen meer dan 220 Fair Trade- referenties in de rekken) en hebben we de Collibri foundation enz…

  – op een aantal details kunnen we niet ingaan want dat kan het bedrijf schaden (we gaan dat hier allemaal niet aan uwe neus hangen)

  m.a.w. wij moeten met verschillende soms tegenstrijdige belangen rekening houden maar doen ons best om in dat kluwen toch de meest optimale oplossing te kiezen

  Ik denk niet dat ge meer moogt verwachten, dat is niet realistisch.

 2. Ik lees vandaag op Foodlog “[…]bij retailers en natuurvoedingswinkels in Nederland (Ekoplaza), Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland en later dit seizoen ook Denemarken en België (Bioplanet) kunnen consumenten bij bio peren, ananassen, sinaasappels en citroenen informatiekaartjes vinden met de ‘true costs’ van gangbare groenten en fruit in verhouding tot hun biologische evenknieën.”

  Tof. De berekeningen komen Nature & More, onderdeel van bio-specialist en distributeur Eosta. Die berekende de true costs, de veelal verborgen blijvende kosten op het gebied van gezondheid, klimaat, water, bodem, biodiversiteit en sociale samenhang. Eerder bleek uit de true cost-berekening van cacao dat deze 4 tot 5 keer zo duur zou moeten zijn. Benieuwd of dat plaatje ook bij de chocolade komt te hangen.

  Verder vroeg ik gewoon hoezo en waar we die zgn. betere prijs mogen uit afleiden. De bewijslast spreekt nu tegen UTZ. Het staat zwart op wit in impactrapporten die het zelf bestelt, maar stelt de cijfers anders voor dan ze zijn. Schoon briefke of niet. En verder zijn er uiteraard veel dingen die Colruyt tot eer strekken. Zoals al sinds 2 decennia Oxfam Bio koffie verkopen. Dank u daarvoor.

  http://www.foodlog.nl/artikel/naturemore-vergelijkt-true-cost-gangbaar-en-biologisch/

 3. Pingback: van kikkerspuug, ALDI’s allereerste maatschappelijke jaarverslag en Colruyt’s groenekikker huismerkkoffie | recepten en nieuwsjes vanuit de Dorpsstraat, nr 31

 4. Pingback: Colruyt één van de 8 Belgische SDG Voices – ook de stem van zijn armlastige cacaoboeren? | recepten en nieuwsjes vanuit de Dorpsstraat, nr 31

 5. Pingback: Duitsland heeft Fair Trade Marshall plan klaar voor Afrika – een uitdaging voor Oxfam’s informatieve en educatieve taak | recepten en nieuwsjes vanuit Dorpsstraat 31

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s