rechters in VS oordelen: chocolademakers mee verantwoordelijkheid voor kindslavernij in cacao

Ik schreef begin dit jaar over drie Malinese mannen, die in California een rechtszaak inspanden tegen Nestlé, Cargill en Archer Daniels Midland (ADM). Ze werden als kind naar Ivoorkust gesmokkeld en daar als slaven in de cacaoteelt aan het werk gezet.

ex-slaven hebben de wet aan hun kant

De rechtszaak – althans, een poging tot – loopt al sinds juli 2005, waarbij de mannen de naam John Doe I, II and II toegedicht kregen. De chocoladegiganten hebben alle mogelijke juridische middelen ingezet, om rechtspraak te voorkomen.

Maar nu hebben 3 rechters van het “Hof van Beroep” in de VS gezegd dat de “Alien Tort Statute” – een wet in de VS, die buitenlanders in staat stelt om er zaken aangaande mensenrechtenschendingen aanhangig te maken – zowel opgaat voor (mogelijke) misdrijven door multinationale bedrijven als staten.

chocoladegiganten mede-verantwoordelijk voor slavernij

“Driven by the goal to reduce costs in any way possible, the defendants allegedly supported the use of child slavery, the cheapest form of labor available,”

zei rechter DW Nelson.

Volgens hem controleren de bedrijven de Ivoriaanse cacaomarkt en in plaats van die macht te gebruiken om de slavernij te stoppen, faciliteerden ze die juist.

Hij zei ook dat handeldrijven met kindslaafhouders op zichzelf misschien niet inhoudt dat men slavernij goedkeurt, maar handel drijven met kindslaafhouders met als doel om op die manier productiekosten te drukken, zeker wel.

terleurstelling

Nestlé en Cargill reageren teleurgesteld op de uitspraak, maar blijven overtuigd dat zij uiteindelijk toch aan het langste eind zullen trekken en niet veroordeeld zullen worden voor “illegale of discriminerende arbeidsomstandigheden”. We zullen zien…

Ik van mijn kant ben wat teleurgesteld over het feit dat Oxfam-Wereldwinkels haar campagne “Kindslavernij lust ik niet” heeft stopgezet. De afgelopen maanden kwamen talrijke negatieve berichten over fair trade in de pers. Het enige juiste antwoord daarop is dat de wetgever en de rechter hun respectievelijke werk moeten (kunnen) doen. In tegenstelling tot wat Fairtrade Belgium (voorheen Max Havelaar) gelooft, zal het lot van de cacaoboer niet verbeterd worden door de politieman te gaan spelen bij de boeren en een keurmerkenhandel in het leven te houden i.s.m. of terwille van de multinationals.

beleidseisen

Uit de hierboven beschreven rechtszaak had Oxfam munitie kunnen putten, om haar beleidseisen binnen “ALLE KAARTEN OP TAFEL” kracht bij te zetten.

Die beleidseisen, naar onze wetgevende instanties, zijn met name:

  1. Sterke antitrustmaatregelen binnen WTO-wetgeving
  2. Oprichting VN-orgaan dat concentratiegraad in landbouwketens opvolgt
  3. Belgische overheid zet zich in voor meer transparantie in toeleveringsketens
  4. Belgische overheden richten leerstoel in naar machtsconcentratie
  5. Belgische overheden ondersteunen organisatie in coöperaties
  6. Belgische overheden investeren in eerlijkehandelsproducten

ex-slaven dwingen duurzame cacao-kampioenen Nestlé en Cargill voor de rechtbank in California

BEKIJK DE REPORTAGE VAN NDR: ‘Schmutzige Schokolade II’ (zie foto’s onderaan)

NESTLE MET UTZ-LABEL

KITKAT MET UTZ-LABEL

Nestlé en Cargill beloven – samen met de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie én oerlabelaar Solidaridad – chocolade, zonder kinderarbeid, m.m.v. van o.m. labels UTZ Certified en Rainforest Alliance. De Norddeutscher Rundfunk toonde 7 januari 2013 hoe geen enkel project de belofte van deze merken en labels (al dan niet) i.s.m. hun gevallen engel Solidaridad waarmaakte.

[ lees verder over de reportage in het stuk na onderstaande foto ]

Nu hebben drie Malinese mannen het recht afgedwongen om in California een rechtszaak in te spannen tegen Nestlé, Cargill en Archer Daniels Midland (ADM).

De cacaohandelaars en -verwerkers worden beschuldigd van het aanzetten tot het lokken van de mannen – toen nog kinderen – vanuit Mali naar Ivoorkust in de 90er jaren. Ze moesten onbetaald werken op cacaoboerderijen, die de firma’s beleverden. De mannen zullen worden vertegenwoordigd door de fairtrade-NGO “Global Exchange”.

Dit meldde gisteren www.confectionerynews.com/

California heeft per 1 januari 2012 een wet ingevoerd, die de economisch belanghebbenden van slavernij — met name, “fabrikanten en verkopers wiens internationale toevoerlijnen steunen op het mishandelen van werkers” in hun buitenlandse bedrijven en faciliteiten – zwaar dreigt aan te pakken.

Wie niet bewijst dat hij zich inspant om de zwaarste vorm van uitbuiting te weren én de vooruitgang hierin publiekelijk te documenteren zal hiervoor gestraft worden. De California Transparency in Supply Chains Act gaat op voor ieder bedrijf met 100 miljoen dollar in wereldwijde verkoopsomzet en met enige connectie met Californië.

OOK ZEER JONGE WORDEN GEBRUIKT VOOR HET  SORTEREN  VAN CACAOBONEN

OOK ZEER JONGE WORDEN GEBRUIKT VOOR HET SORTEREN VAN CACAOBONEN

bedrijven beloven strijd tegen kinderarbeid

Vorige week haalde ik een studie boven van een goed jaar geleden. KPMG analyseerde de kosten en impact van cacaocertificatieprogramma’s Fairtrade, Rainforest Alliance en UTZ Certified in Ghana en Ivoorkust.

De impact van de certificering op kinderarbeid, daarover was dringend meer onderzoek nodig, zo adviseerde KPMG. Immers, cacaocertificering staat op het punt van mainstream te worden. Maar biedt weinig garanties inzake de geloftes die het maakt naar de consument.

De Norddeutscher Rundfunk (NDR) wilde hier het fijne van weten en stuurde een ploeg naar Ivoorkust en draaide er: “Kinderarbeit auch auf zertifizierten Plantagen“.

gevallen engel

Voorjaar 2010 brak Solidaridad – oerlabelaar, want uitvinder van het Max Havelaar-keurmerk 25 jaar geleden – met de Rooms-katholieke kerk. De bisschoppen wilden inspraak in hoe het geld uit kerkelijke collectes door Solidaridad werd besteed. Daar wilde directeur Nico Roozen niets van weten. Hij brak rigoureus met de kerk.

Nico Roozen is nu duurzaamheidsmissionaris en dat leidt zijn organisatie naar ondermeer de cacaoboerderijen in Ivoorkust. De bemoeienis en afhankelijkheid van overheidswege en kerken lijken daarbij vervangen te worden door dezelfde kwalen, maar dan vanuit de multinationale cacaoverwerkende bedrijven.

wat Solidaridad en haar bevriende bedrijven in theorie beloven

UIT: "Op de bres voor de cacaoboon"

UIT: “Op de bres voor de cacaoboon”

wat er volgens de NDR van deze belofte in huis komt

Op haar website stellen de programmamakers:

Die Schokoladenindustrie wirbt damit, dass sie den Bauern beibringt, Kakao nachhaltig und ohne Kinderarbeit anzubauen. Diese “Farmer-Feldschule” in der Elfenbeinküste wird von dem us-amerikanischen Schokogiganten Cargill finanziert. Es ist ein gemeinsames Projekt mit der Firma UTZ, die den Verbrauchern nachhaltigen Kakao ohne Kinderarbeit garantiert.

De chocolade-industrie adverteert ermee, dat ze de boeren leren cacao duurzaam en zonder kinderarbeid te telen. Deze “Boeren-veldschool” in Ivoorkust wordt gefinancierd door de Amerikaanse chocoladegigant Cargill. Het is een gezamenlijk project met het bedrijf UTZ, die de consument duurzame arbeid cacao zonder kindarbeid garandeert.

Nu ja, garandeert…

VELDSCHOOL BETAALT DOOR CARGILL

VELDSCHOOL BETAALD DOOR CARGILL, MAAR NIET OPEN…

Ange Aboa und sein Team konnten während der Dreharbeiten nicht ein einziges Projekt finden, das den Versprechen der Schokoladen-Industrie standhält.

Ange Aboa en zijn team konden tijdens de opnames van de documentaire geen enkel project vinden, dat de belofte van de chocolade-industrie aantoonde.

Ook MARS en Rainforest Alliance deden het niet beter:

Diese Farmer-Feldschule gehört zu einer Reihe von Projekten, die “Impact” genannt werden und hauptsächlich von Mars sowie der Internationalen Kakao-Initiative (ICI) finanziert werden. Mit dabei sind auch die Rainforest Alliance, die Gütesiegel für nachhaltigen Kakao ohne Kinderarbeit vergibt, und die Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit.

Deze boeren-veldschool is onderdeel van een reeks projecten, die “Impact” heet en vooral door Mars en de International Cocoa Initiative (ICI) gefinancierd worden. Ook betrokken zijn Rainforest Alliance, het keurmerk dat het label voor duurzame cacao zonder kinderarbeid aflevert, en de Vereniging voor Technische Samenwerking.

De Duitse regering sponsort dit “Impact”-project met 720.000 Euro.

VELDSCHOOL BETAALD DOOR MARS EN GELABELD DOOR RAINFOREST ALLIANCE

VELDSCHOOL BETAALD DOOR MARS EN GELABELD DOOR RAINFOREST ALLIANCE


BEKIJK DE FOTOREPORTAGE OP DE WEBSITE VAN DE NDR

BEKIJK DE FOTOREPORTAGE OP DE WEBSITE VAN DE NDR