Youssou N’Dour: ” ESTA CHINA “

Tijd voor een streepje Afro-Latino. Dankzij Youssou N’Dour geniet Senegalese muziek wereldfaam. Sinds februari 2012 is hij zelfs minister van Cultuur en Toerisme.

Op Euronews werd hem eind oktober 2012 volgende vraag gesteld:
“Does the presence of China, of Chinese investment, represent a threat?”

Youssou N’Dour :

“No, I think, like I said, that China, and Asia as a whole, are asking us what we want, and act according to what we want. I think we need to balance out relations between Europe and Africa by saying ‘Look at what Africans want.’”

Op MO.be liet hij enkele maanden later deze woorden optekenen:

Meer dan de verkiezing van Barack Obama aan het hoofd van het Witte Huis is het de financiële crisis die Youssou N’Dour optimistisch maakt. ‘Het is de eerste keer sinds lang dat er een grote financiële crisis is. De crisis heeft de grote machten ertoe geleid om andere landen te raadplegen. De VS en de grote Europese landen zitten samen aan tafel met nieuwkomers zoals China en Brazilië. Brazilië zegt ook dat er andere landen bij betrokken moeten worden. We hebben nu zoiets als de Verenigde Naties van Financiën. En dat is een goede zaak. De Verenigde Naties betekenen niets meer. Het is de wet van de sterkste die telt en we weten ondertussen waar de wet van de sterkste toe kan leiden.’

Youssou Ndour YouriLanquette

plunder by trade als een sterretje, dat vroeg of laat de ruit doet barsten*

We krijgen er niet genoeg van onze staatskassen en onze voorraadkasten thuis te spekken middels plundertochten in verre oorden.

Europa propageert de geörganiseerde onverantwoordelijkheid. Maar ‘het zuiden’ slaat (dra) hard terug! Vandaag vernietigde China een grote lading Belgische chocolade.

* vrij, naar een tweet van NielsFCWillems

Belgische overheid financiert plundertochten

De Westerse honger naar veel en goedkoop voedsel, legt een grote druk op de landbouwgrond in het Zuiden. En België laat zich daarin allerminst onbetuigd. Vooral in de import van soja en palmolie weegt ons land relatief zwaar door.

Dat stellen 11.11.11, Oxfam-Solidariteit, CNCD, AEFJN, Entraide & Fraternité, FIAN Belgium, en SOS Faim in het vandaag verschenen ngo-rapport ‘De wedloop om land‘.
Eén constante: de rol van de Belgische overheid en bedrijven is onmiskenbaar.

de voedselparadox

Waarom zouden mensen zich hier druk over maken? Jan Douwe van der Ploeg [ link ] formuleert enkele bedenkingen, in het pas verschenen boek ‘De Voedselparadox‘:

[…] stel, dat de eiwitstroom – de invoer van soja, maïs, tarwe en noem maar op – vanuit de Derde Wereld naar Europa stilvalt. Dat zal een keten aan consequenties tot gevolg hebben. Opeens zullen mensen gaan beseffen, dat het voedsel, dat ze gewend zijn te eten er gewoon niet meer is; of ze er nu wel of niet veel voor willen betalen.

[…] het evenwicht tussen productie en consumptie […] moet worden gedefinieerd voorbij het niveau van een globale wereldmarkt. We weten immers dat het marktmechanisme, zeker zoals het nu werkt, op de lange duur geen zekerheid biedt. In ieder geval zal het tot veel ontwrichting leiden. En het kent al een heel hoge prijs; onder andere een permanente ontwrichting in de Derde Wereld.

[…] interne factoren zou[den] wel eens voldoende kunnen blijken voor het in gang zetten van zodanige veranderingen in Brazilië, dat die in Europa een schokgolf kunnen veroorzaken. Zo bezien is die hele eiwitstroom vanuit de Derde Wereld, waarvan nu sprake is, bijna een infuus waar Europa aan ligt.

steenkooluitstoot draagt bij tot woestijnvorming

Over die ontwrichting in de Derde Wereld: eerder onderzoek suggereerde al een verband tussen de verbranding van kolen in Europa en de droogte in de Sahel, maar een nieuwe studie maakt voor het eerst gebruik van decennia van historische waarnemingen die de wereldwijde verschuiving van regenzones aantonen.

“Een van onze onderzoeksstrategieën is om uit te zoomen”, zegt hoofdauteur Yen-Ting Hwang. “In plaats van de neerslag op een bepaalde plaats te bestuderen, proberen we patronen te onderscheiden.”

“We vinden het belangrijk dat mensen weten dat de uitstoot van sulfaataerosoldeeltjes niet alleen lokaal de lucht vervuilen, maar ook afgelegen klimaateffecten hebben”, zegt Hwang.

“Lange tijd werd gedacht dat de droogte voor een groot deel te wijten was aan slechte landbouwpraktijken en woestijnvorming. Maar in de afgelopen twintig jaar hebben we ons gerealiseerd dat dit een verkeerde redenering was. Atmosferische en oceanologische patronen zijn beduidend krachtiger in het bepalen van de plaats waar de regen valt”, zegt co-auteur Dargan Frierson.

Water wordt de aardolie van morgen. Zo wordt wel eens beweerd. Egypte en Ethiopië hebben er een hoogoplopende ruzie over: Egypt warns Ethiopia over Nile dam.
droogte_egypte

plunder by trade: waterroof

Onze staatskassen en voorraadkasten zijn gevuld met oorlogsbuit. Vaak gaat het om water in een verswaarjasje naar europese snit. Water verpakt als snijbloemen uit Kenia of als asperges uit Peru, bijvoorbeeld.

Snijbloemsector in Kenia geen rozengeur en maneschijn [ link ]

De mensenrechtenschendingen in de Keniaanse bloemensector zijn al langer bekend. Gemiddeld worden de werknemers 47 dollar (35 euro) per maand betaald, ver beneden de 118 dollar (89 euro) die de Keniaanse grondwet aanbeveelt voor losse arbeiders.

En daar houdt het niet bij op:

“De echte gezondheidsproblemen duiken vaak pas jaren na de blootstelling aan die producten op”, zegt arts Mohamed Karama van KEMRI. “Mensen zouden geen uren aan een stuk in die serres mogen werken.”

Maar van het allergrootste belang is de waterroof die hier plaatsvindt. De ons veel te vroeg ontvallen Keniaanse milieudeskundige en mensenrechtenactivitste Wangari Maathai won de Nobelprijs voor Vrede in 2004 en vroeg zich af in haar biografie:

“Wat moeten we doen als het Naivasha-meer uitdroogt?”

Peruaanse woestijnasperges [ link ]

Waterroof gebeurt vanuit alle hoeken van de wereld. Jan Douwe van der Ploeg:

Neem het voorbeeld van Catacaos in Peru. Je hebt er velden en daarnaast wonen boerenfamilies. Deze hebben honger en zouden deze velden dolgraag bewerken. Maar dat kunnen ze niet. Niet omdat ze niet beschikken over de nodige kennis of omdat er niet genoeg landbouwkundig onderzoek zou zijn. Nee; dat komt omdat ze geen water krijgen. Dat wordt namelijk afgetapt voor de aspergevelden.

De kust van Peru is een extreem droog woestijngebied, dat wordt doorkruist door een aantal rivieren, waarlangs er geïrrigeerde landbouw is (irrigatie is de kunstmatige winning en verdeling van water; red.). Water is er bij uitstek schaars. En wat zien we? Grote gedeelten van de Peruaanse kust zijn inmiddels gespecialiseerd in het telen van asperges en soortgelijke producten, die met een jumbojet naar Europa worden gevlogen. Asperges is biologisch bezien niet veel meer dan verpakt water met een aparte smaak, dat in cellen zit ingepakt. Vanuit een van de meest droge gebieden ter wereld wordt dus een deel van het heel schaarse water naar Europa geëxporteerd.

Als dat in Peru ontwikkeling zou brengen, zou het misschien nog tot daar aan toe zijn. Maar realiteit is, dat het in Peru leidt tot harde sociaal-economische uitbuiting, tot het buitenspel zetten van boerengemeenschappen. Boeren, die in de loop van de tijd hebben bewezen de streek met hun producten tot ontwikkeling te kunnen brengen, worden als zijnde irrelevant gewoon opzij geschoven.

Alle wegen leiden naar China… vinden we er ook de oplossingen?

Zo komt het toch over. Ook Belgische melk – van koeien ‘gebouwd’ op goedkoop geïmporteerd krachtvoer – lijkt op weg naar de status van luxeproduct in China.

Inza, de consumptiemelkdivisie van de Milcobel-groep, voert sinds ruim een jaar Vlaamse consumptiemelk uit naar China. “Het gaat maar om enkele procenten van de uitvoer, maar niettemin is het groeipotentieel er enorm, omdat hun eigen productie voorlopig ontoereikend is. Melk wordt in China beschouwd als een luxeproduct”, vertelt Mottar. “De mensen sparen er geld om melk voor hun kinderen te kunnen kopen.”

Maar verder zegt dit weinig over het Chinees model. Van der Ploeg een laatste maal:

Het aardige is, dat China heel duidelijk een alternatief laat zien voor het nog gangbare ontwikkelingsdenken. Sinds het midden van de jaren vijftig laat de landbouwproductie in China een onafgebroken agrarische groei zien op een min of meer gelijkblijvende hoeveelheid grond. Het gaat hier om een intensivering van de landbouw en een groei van de productie, in belangrijke mate aangedreven door kleine boeren. In vrijwel alle wetenschappelijke theorieën wordt dit neergezet als een onmogelijkheid. Kleine boeren kunnen geen ontwikkeling brengen, is de redenering. Feit is in 1980 leefden er in China nog zo’n 600 miljoen mensen onder de armoedegrens. Nu zijn dat er minder dan 10 miljoen: een enorme daling. In Afrika – dat de speeltuin is geweest van veel Westerse ontwikkelingsstrategieën – zien we exact het omgekeerde. Daar is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft in dezelfde periode in absolute zin zelfs gestegen.

Wat er ook van mogen zijn.

In China hebben ze een nieuwe manier gevonden om lekkerder varkensvlees te maken. Ze trainen de varkens in zwemmen.

Zo bericht Foodlog.nl.

“wat zou een fair trade IPod kosten?” – over de symbolische waarde van een wedstrijdje GSM-werpen op de kermis van Hasselt

de prijs van goedkoop vermaak

Op de blog van Lutje Bex las ik:

Naar jaarlijkse gewoonte is Media Markt ook present op de Hasseltse septemberfoor […]

Na de ludieke acties van voorgaande jaren zoals videorecorders werpen, wasmachine sjotten en stofzuiger racen is het zondagnamiddag tijd voor GSM werpen.

Hasselt, de Hoofdstad van de Smakeloosheid? Of een stad als een ander in Europa, waar het economisch licht uitgaat en men als antwoord verkrampt in hufterigheid?
Waar Chinese arbeid als wegwerpproduct wordt beschouwd, terwijl “the dead-end of economic globalisation looms clearly before Europe and America’s youth“.

van vermaakidustrie terug naar een eigen maakindustrie?

Umair Haque van The Harvard Business Review telde voor dat een Made-in-USA, “fair labor” iPod slechts 23% meer zou kosten dan welke nu in China worden gemaakt.
Dit zou dus ook de prijs kunnen zijn voor zo’n IPod, wanneer chinese arbeid zou verloond als die in de VS of bij ons.

Lees er hier over.

Al valt er wel wat af te dingen op zijn berekeningen, in grote lijnen liggen de cijfers naakt op tafel. De rekening krijgen we volgens de Economist snel gepresenteerd.

Chia in 2030 grootste economie van de wereld

CHINA IN 2030 DE EERSTE ECONOMIE VAN DE WERELD, vOLGENS THE ECONOMIST

Tegen 2030 zal China’s economie zo dominant zijn als die van Groot-Britainnië omstreeks 1870 of de USA in de zeventiger jaren van vorige eeuw.

Volgens Martin Ravallion van de Wereldbank, groeide de middenklasse (mensen die tussen $2 en $13 per dag verdienen) tussen 1990 and 2005 met 1.5 miljard in Azië.

Nogal wat van die middenklassers leven een vergelijkbaar leven met dat van ons Europeanen. En ze kopen ook IPods, bijvoorbeeld.

Logisch dat er concurrerende consumptieruimte dient opgekuist te worden in ons deel van de wereld. We moeten immers met zijn 7 miljard mensen leven van wat één wereldbol voortbrengt.

China kocht in juli 2010 alvast de Griekse haven van Piraeus op met de boodschap:

“We have a saying in China, ‘Construct the eagle’s nest, and the eagle will come’. We have constructed such a nest in your country to attract such Chinese eagles.

“This is our contribution to you.”

Of ze daar de Griekse arbeiders voor hetzelfde loon zullen gaan aan het werk houden, als Westerse bedrijven voldoende vonden voor ettelijke generaties Chinees kanonnenvlees, laat zich raden.

Arm Europa. Jazeker.

Klik op onderstaande tabel en bezin. Oxfam-Wereldwinkels en hun strijd voor eerlijke wereldhandel en economische democratie, lang zo gek nog niet. Wel?

Bron: PBS – STORE WARS: Sweatshop Profiles

Waarom gaat de Nobelprijs voor de Vrede 2010 niet naar de Chinese regering?

10 November 2010 – China gooit melkactivist 2,5 jaar cel in

PEKING (ANP) – Een Chinees die actievoerde voor schadevergoeding wegens de massale vergiftiging van kindermelk in 2008, is woensdag veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Dat heeft zijn advocaat gemeld.

Zhao Lianhai, wiens kind één van de driehonderdduizend kinderen was die ziek werd door de melk, was aangeklaagd wegens het verstoren van de openbare orde. Hij was in december opgepakt omdat hij een betoging hield met andere ouders van zieke kinderen. Hij gaat in beroep tegen het vonnis.

Door de melkvergiftiging in 2008 kwamen minstens zes baby’s om het leven. De melk bleek vervuild met melamine. Kinderen kregen nierstenen en blaasproblemen. Voor de vervuiling zijn 21 mensen veroordeeld. Twee zijn geëxecuteerd.

Amnesty International zei geschokt te zijn ,,dat de autoriteiten iemand opsluiten van wie het Chinese publiek terecht vindt dat het een kinderbeschermer is en geen crimineel.”

bron: kpnvandaag.nl

Op 20-22 september organiseerden de Verenigde Naties in New York een mondiale top over de Millennium-doelstellingen, met de vraag: “wat is de stand van zaken na 10 jaar”.

Voorzitter Hamidon Ali van de VN-raad voor Economie en Sociale Zaken noemde China een model voor andere naties bij het nastreven van de 8 Millenniumdoelstellingen genoemd.

Bekijk de VN Webcast van 20-22 september 2010.

Volgens VN-documenten is de vermindering van de armoede in de wereld grotendeels toe te schrijven aan de verwezenlijkingen in China. Het land heeft reeds de doelstelling bereikt ter halvering van de 85 miljoen armen uit 1990.

Het laatste rapport over deze milleniumdoelstellingen wijst uit dat de doelstelling voor basisonderwijs in China reeds 13 jaar op voorhand bereikt werd. De mortaliteit bij kinderen verminderde van 61 per 1000 geboorten in 1991 tot 25 in 2004. De moedersterfte verminderde van 89 per 100.000 geboorten in 1991 tot 51 in 2003. De verhouding meisjes/jongens in het basisonderwijs bedraagt 88/100 en deze in het secundair onderwijs 89/100. In het Nationaal Volkscongres (het Chinese parlement) bezetten vrouwen 20 % van de zetels.

China redt de idee van de milleniumdoelstellingen en behoedt de wereld voor een afgang in deze.

De Nobelprijs voor de vrede zou dus OOK naar de Chinese regering moeten gaan, maar dat krijgt oude weduwe Europa niet door haar strot.

Lees meer: China’s Contributions to Millennium Development Goals.