Chiquita (opnieuw) voor de rechter in California, wegens fraude en oneigenlijke zelfverrijking

Sinds 2000 zijn alle bananenplantages van Chiquita gecertificeerd door Rainforest Alliance. Ook daar klinkt het: “Uitbuiting met een kus van de eerlijke kikkerprinses“.

chiquita_rainfor

“Chiquita’s blue sticker is supposedly an ‘iconic symbol for high quality fruit,’ but Chiquita’s trademark sticker is only serving as a subterfuge to blindside consumers for its own profits,”

dat beweert Hagens Berman, een advocatenkantoor gespecialiseerd in consumentenrechten, werknemersbelangen, de verdediging van klokkenluiders enz… De aanklacht luidt:

“Over the last 20 years, Chiquita has presented itself as a company with a renewed sense of corporate social responsibility, and we believe the evidence will show that Chiquita has concealed its true practices.”

M.a.w. Chiquita liegt over haar mens- en milieulievendheid. Daarmee houdt het de concurrentie van écht eerlijke en duurzame bananenmerken van zich af. Een klant van het kantoor beweert nu, dat hij bananen van Chiquita kocht, omdat hij dacht dat het wel snor zat met haar sociale, duurzame imago. Hij voelt zich echter bedrogen.

Hagens Berman zegt dat Chiquita de wet breekt, vastgelegd in o.m. de California Unfair Competition Law.

Het bouwt, namens de klant, een zaak rond de inhoud van de Corporate Social Responsibility-rapporten (“CSR Report”) van Chiquita, uit de periode 2009-2012, waarbij het bedrijf op haar website aanstipt:

“In the past, our reputation was not what we aspire to today. We have learned from that history and it has helped form the basis of our commitment to high ethical standards.”

Hiermee plaatst het bedrijf zich in de markt als sociaal verantwoordelijk en milieubewust , maar het voert op het terrein een totaal andere politiek.

Een praktijkvoorbeeld uit Guatemala moet nu aantonen dat

Chiquita purchases millions of pounds of bananas per year from plantations that have caused significant environmental harm to ecosystems that have historically provided sustenance and livelihoods to approximately 7,200 Guatemalan people.

Volgens Berman kan het bewijzen dat Chiquita van deze schadelijke praktijken voor het lokale ecosysteem afwist. En wat meer is…

“No company should be able to get away with such a blatant disregard for the environment and community in which it operates, especially when a company profits so heavily by misleading consumers, as we allege Chiquita has done.”

doen Havelaar en fairtradebananenimport AgroFair het beter?

De groenestickerkikker doet aan volksverlakkerij. Maar doen de fairtraders het beter?
Daarover schreef ik uitgebreid in “Hoe weet de fairtradebananenliefhebber dat Max Havelaar en AgroFair de boer en consument niet belazert zoals Rainforest Alliance en Chiquita?

Uit dat artikel citeer ik:

Op pagina 15 van volgende slides stelt Toby Webb vast dat Chiquita al sinds 2008 niet meer rapporteert over Corporate Social Responsability. Een goede verstaander…


Op welke CSR-rapporten het advocatenkantoor doelt, is me dan ook onduidelijk.

ook weinig fraai

Eerder meldde ik ook al hoe Chiquita voor de rechter moest verschijnen, wegens vermeende betrokkenheid bij illegale wapenhandel, drugshandel enzovoort.