VIDEO: Ivo Belet belooft Oxfam-Wereldwinkels steun voor afbouwen van handelsbarrières EU

De trekkersgroep FairTradeGemeente Hasselt legde op 29 april haar gemeente-raadsleden de ZUIDPOLL [ * ] van Oxfam-Wereldwinkels ter ondertekening voor.

Na een goed gesprek met Andrés González Aguilera van de Paraguayaanse rietsuikercoöperatie Manduvirá belooft Hasselts Europarlementslid Ivo Belet (CD&V) nu zich actief in te zullen zetten voor het afbouwen van de onrechtvaardige handelsmaatregelen, die de Europese markt afschermen voor suiker uit het Zuiden.

Ivo Belet vertelde Andrés het eens te zijn met de economische analyse die Oxfam-Wereldwinkels maakt in haar studie over het onrecht dat momenteel ingebakken zit in de Europese handelsregels. Daarin wijst Oxfam er op dat de huidige handelsregels niet ten goede komen van noch de Europese consumenten, noch de Zuiderse producenten.

Ivo Belet:

“De volgende stap zal zijn dat er ruimte komt voor het afbouwen van de importtarieven [op suiker uit Paraguay]. Daar zullen wij mee voor ijveren.”

Belet benadrukt wél dat de Europese bietsuikerboeren niet in de kou mogen staan. Toch lijkt het tegenstrijdig volgens Oxfam-Wereldwinkels om de ene handelsbelemmering – m.n. invoertarieven – af te bouwen en ondertussen een andere belemmering – m.n. lokale landbouwsubsidies – te behouden. Wat Andrés en zijn collega-rietsuikerboeren vragen, is een juiste toegang tot de markt – zonder belemmeringen. Oxfam-Wereldwinkels hoopt bij het begin van het politieke jaar de Europarlementsleden als bondgenoten te mogen beschouwen in het ijveren voor een eerlijke handel.

[ * ] Ivo Belet ondertekende, net als 513 andere collega-politici, de ZUIDPOLL op www.fairtradeday.be. Ook heel wat andere Hasseltse kandidaten bij de komende verkiezingen ondertekenden die ZUIDPOLL. Hier vind je het hele overzicht.

PERSBERICHT: het fairtradegehalte van onze Limburgse politici n.a.v. de verkiezingen voor het Vlaamse en Europese parlement – 7 juni 2009

N.a.v. de komende verkiezingen hebben Oxfam-Wereldwinkels en de campagne FairTradeGemeenten de partijen gepolst naar hun engagement t.a.v. Fair Trade.

FairTradeGemeenten schieten over het hele land als paddestoelen uit de grond.
Limburg is daarbij een koploper en de Provincie Limburg maakte onlangs bekend ook te gaan voor de titel van FairTradeProvincie.

Maar zegt dit ook daadwerkelijk iets over hoe stevig onze (toekomstige) bestuurders Fair Trade aan de borst (zullen) drukken?

Een Limburgse stand van zaken.

verkiezingen Vlaamse parlement

Oxfam-Wereldwinkels polste middels een engagementsverklaring naar het fairtradegehalte van de kandidaten.
Klik op de logo’s voor de antwoorden op de vraag “Hoe ‘fair’ zijn de kandidaten?”

      Open Vld  NVA

Groen:
Johan Danen, lijsttrekker Limburg voor Groen!, én Dieter Roosen ondersteunen de engagementsverklaring.

SP-a
Peter Vanvelthoven, lijsttrekker sp.a Limburg, ondertekende de engagementsverklaring.
Rob Beenders (4de kandidaat SP.a Limburg) meldde via facebook ook voor 100% de engagementsverklaring te ondersteunen en stuurde ze inmiddels ook door.

CD&V
Partijvoorzitster Marianne Thyssen laat weten dat CD&V de vier algemene eisen ondersteunt en ze zal er ook werk van maken in het Vlaams Parlement.
Geen specifieke standpunten van Limburgse kandidaten bekend.

OpenVLD
OpenVLD heeft ondanks enkele herinneringsmailtjes nog geen antwoord gestuurd. Bij de liberale lijsttrekkers blijft het ook erg stil.
Geen specifieke standpunten van Limburgse kandidaten bekend.

N-VA
N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft ondanks enkele herinneringsmailtjes nog geen antwoord gestuurd.
Geen specifieke standpunten van Limburgse kandidaten bekend.

SLP
Ook SLP ondersteunt via voorzitter Geert Lambert de volledige engagementsverklaring van Oxfam-Wereldwinkels.

Lijst Dedecker
Lijst Dedecker antwoordt niet op onze vragen.

contactpersoon voor meer bijkomende informatie: Els Keytsman
els.keytsman@oww.be
09 218 88 99

verkiezingen Europees Parlement

In aanloop naar de verkiezingen peilt FairTradeGemeente in
samenwerking met het Fair Trade Advocacy Office naar het engagement van de Europese kandidaten in Vlaanderen.

Het gevraagde engagement, met een overzicht van de reacties, vind je op fairtradegemeenten.be.

Een overzicht:

Groen
Het engagement van Groen!: 100% steun van de partij, ook bij de kandidaten.
Geen bijkomende verklaringen van de Limburgse kandidaat.

SP-a
Het engagement van sp.a!: 100% steun van de partij, ook bij de enkele kandidaten die al antwoordden.
Ludwig Vandenhove (9de plaats effectieven) en Valerie Del Re (3de plaats opvolgers) onderschreven ook persoonlijk expliciet alle engagementen.

SLP
Het engagement van SLP!: 100% steun van de partij.
Geen bijkomende verklaringen van de Limburgse kandidaten.

CD&V
Het engagement van CD&V: nog geen algemeen standpunt van de partij.
Ivo Belet (3de plaats effectieven) belooft 100% steun.

OpenVLD
Het engagement van OpenVLD: nog geen algemeen standpunt van de partij,
wel volledige of gedeeltelijke onderschrijving van enkele kandidaten.
Onderschrijft grotendeels de gevraagde engegementen: Roland Duchatelet (13de plaats effectieven) – onderschrijft niet de engagementen 5,6 en 8

NV-A
Het engagement van N-VA: 100% steun van de partij en een heel aantal kandidaten die volledig onderschrijven.
Limburgerse die persoonlijk reageerde: Frieda Brepoels (1ste plaats effectieven),

Lijst Dedecker
Het engagement van LDD: nog geen algemeen standpunt van de partij.
Geen Limburgers die reageerden.

contactpersoon voor meer bijkomende informatie:
Karlien Wouters
info@fairtradegemeenten.be 02/894.46.26

met vriendelijke groeten,
Steven Schepers
Oxfam-Wereldwinkel Hasselt vzw
Dorpsstraat 31
3500 Hasselt
011/228332