chocoladetekort: DVD Van boon tot reep – ‘De bittere smaak van chocola’

In de reeks Kerstuniversiteit 2014 leggen we uit waarom de cacaoboer arm blijft.
DEEL 3: documentaire uit 2009 over de problematiek van kindslavernij in de cacao.

Deze reportage uit de kerstperiode van 2009, over de problematiek van de kindslavernij in de cacaosector, is gemaakt door Manuelle Pernoud en Marianne Kägi in opdracht van de Zwitserse openbare omroep.

De weg van cacaokolf tot chocoladereep is lang en ingewikkeld. De macht in de chocoladeketen is erg onevenwichtig verdeeld. De regels die Westerse overheden en bedrijven opleggen aan cacaolanden helpen de cacaoboeren al helemaal niet om uit de vicieuze cirkel van armoede te geraken. Gevolg is diepe armoede, die boeren soms noodzaakt tot het ergste wat hen kan overkomen: het moeten inzetten van andermans weggeroofde kinderen – als kindslaaf – om zijn eigen kinderen te kunnen onderhouden.

Uit de reeks: Kerstuniversiteit 2014

Oxfam America betuigt steun aan ex-slaven in rechtszaak tegen Nestlé, Cargill en ADM

Begin dit jaar trokken drie Malinese mannen Nestlé, Cargill en ADM voor de rechtbank, in California. Ze werden als kind naar Ivoorkust gesmokkeld en daar als slaven in de cacaoteelt aan het werk gezet. De rechters oordeelden, dat de chocolademakers mee verantwoordelijkheid zijn voor kindslavernij in de cacaoproductie.

In Vlaanderen horen we weinig of niets over deze belangwekkende zaak, ondanks dat Oxfam-Wereldwinkels hier enkele jaren geleden sympathisanten en parlementairen op aansprak. Oxfam America, bij monde van Irit Tamir op haar blog, treedt nu mee in het strijdgewoel en lijkt zich aan te sluiten bij de roep om gerechtigheid van de ex-slaven.

Confectionerynews.com brengt verder het hele verhaal.

Wordt vervolgd, deze zaak. En Nestlé, natuurlijk.

rechters in VS oordelen: chocolademakers mee verantwoordelijkheid voor kindslavernij in cacao

Ik schreef begin dit jaar over drie Malinese mannen, die in California een rechtszaak inspanden tegen Nestlé, Cargill en Archer Daniels Midland (ADM). Ze werden als kind naar Ivoorkust gesmokkeld en daar als slaven in de cacaoteelt aan het werk gezet.

ex-slaven hebben de wet aan hun kant

De rechtszaak – althans, een poging tot – loopt al sinds juli 2005, waarbij de mannen de naam John Doe I, II and II toegedicht kregen. De chocoladegiganten hebben alle mogelijke juridische middelen ingezet, om rechtspraak te voorkomen.

Maar nu hebben 3 rechters van het “Hof van Beroep” in de VS gezegd dat de “Alien Tort Statute” – een wet in de VS, die buitenlanders in staat stelt om er zaken aangaande mensenrechtenschendingen aanhangig te maken – zowel opgaat voor (mogelijke) misdrijven door multinationale bedrijven als staten.

chocoladegiganten mede-verantwoordelijk voor slavernij

“Driven by the goal to reduce costs in any way possible, the defendants allegedly supported the use of child slavery, the cheapest form of labor available,”

zei rechter DW Nelson.

Volgens hem controleren de bedrijven de Ivoriaanse cacaomarkt en in plaats van die macht te gebruiken om de slavernij te stoppen, faciliteerden ze die juist.

Hij zei ook dat handeldrijven met kindslaafhouders op zichzelf misschien niet inhoudt dat men slavernij goedkeurt, maar handel drijven met kindslaafhouders met als doel om op die manier productiekosten te drukken, zeker wel.

terleurstelling

Nestlé en Cargill reageren teleurgesteld op de uitspraak, maar blijven overtuigd dat zij uiteindelijk toch aan het langste eind zullen trekken en niet veroordeeld zullen worden voor “illegale of discriminerende arbeidsomstandigheden”. We zullen zien…

Ik van mijn kant ben wat teleurgesteld over het feit dat Oxfam-Wereldwinkels haar campagne “Kindslavernij lust ik niet” heeft stopgezet. De afgelopen maanden kwamen talrijke negatieve berichten over fair trade in de pers. Het enige juiste antwoord daarop is dat de wetgever en de rechter hun respectievelijke werk moeten (kunnen) doen. In tegenstelling tot wat Fairtrade Belgium (voorheen Max Havelaar) gelooft, zal het lot van de cacaoboer niet verbeterd worden door de politieman te gaan spelen bij de boeren en een keurmerkenhandel in het leven te houden i.s.m. of terwille van de multinationals.

beleidseisen

Uit de hierboven beschreven rechtszaak had Oxfam munitie kunnen putten, om haar beleidseisen binnen “ALLE KAARTEN OP TAFEL” kracht bij te zetten.

Die beleidseisen, naar onze wetgevende instanties, zijn met name:

  1. Sterke antitrustmaatregelen binnen WTO-wetgeving
  2. Oprichting VN-orgaan dat concentratiegraad in landbouwketens opvolgt
  3. Belgische overheid zet zich in voor meer transparantie in toeleveringsketens
  4. Belgische overheden richten leerstoel in naar machtsconcentratie
  5. Belgische overheden ondersteunen organisatie in coöperaties
  6. Belgische overheden investeren in eerlijkehandelsproducten

pensioenkas politiebond speelt het hard met rechtszaak tegen chocoladegigant Hershey

Voor rechter Travis Laster is de maat vol en hij gaat verder – ondanks tegenkantingen – met het vervolgen van de amerikaanse chocoladegigant Hershey, uit zijn thuisstad Delaware. Dat schrijft de website confectionerynews.com.

LEES MEER OP DE WEBSITE CONFECTIONERYNEWS.COM

LEES MEER OP DE WEBSITE CONFECTIONERYNEWS.COM

pensioenfonds opent de aanval op wanpraktijken

De Louisiana Municipal Police Employees’ Retirement System (kort: LAMPERS) is een soort pensioenfonds voor politiemensen in de staat Lousiana. Zij hebben als aandeelhouder Hershey gedagvaard. Hun raadgever Jay Eisenhofer daarover:

“That one of the world’s leading confectioners ─ whose primary market is children ─ could exploit child laborers to meet its bottom line is an outrage.”

“Rather than open its records to scrutiny, Hershey over the past decade has thrown up multiple roadblocks to reasonable examination of its conduct regarding serious questions about illegal child slave labor and trafficking in its supply chain.”

rechter treedt aandeelhouders bij

De wet in Ivoorkust en Ghana verbiedt kinderen te verplichten om gevaarlijk werk te doen, zoals zware lasten dragen en machetes gebruiken.

“Those laws are routinely violated; hence, the use of child and forced labor is, indeed, pervasive,”

beweert rechter Laster.

Hij heeft sterke argumenten en bewijslast. Het Payson Center for International Development aan de universiteit van Tulane getuigt in een rapport dat gedwongen kinderarbeid nog steeds dagelijkse praktijk is.

“Basically the Payson Report documents all the worst ills that one could imagine about this problem. Nearly two million children work illegally on cocoa farms. There’s evidence of widespread violations of human trafficking laws,”

zegt Laster verder nog.

aandeelhouder noemt Hershey’s tegenargumenten ‘absurd’

Het pensioenfonds hoort het graag en treedt hem hierin bij:

“Hershey’s own report essentially admits that many children continue to work on these cocoa farms. And yet the company turns a blind eye on studies showing that an estimated two million children work illegally for long hours, improperly supervised, with dangerous tools on these farms.”

“That Hershey buys most of its cocoa products from other suppliers doesn’t change the obligation it undertook in 2001 to certify that its products weren’t made by slave labor. The argument that Hershey’s records cannot be made available because the company doesn’t directly purchase beans from West African farms is absurd.”

De aandeelhouder beschuldigt Hershey ervan buitenlandse en binnenlandse wetgeving te schenden.

Hershey roept tevergeefs hulp in

Hershey riep de hulp in van een onderzoeksrechter, Abigail LeGrow. Deze vrouw waarschuwt ervoor dat:

any retailer that stocked Hershey products would also be guilty of the same crime as well as anyone satisfying, “a chocolate craving with a less expensive Hershey product, rather than a more expensive brand that relies solely on cocoa products certified as free from child labor”.

Zij wil dat rechter Laster de zaak niet verder behandelt. Maar die houdt dus voet bij stuk.

Teun van de Keuken / Tony’s Chocolonely

Dit alles doet denken aan de moedige doch vergeefse poging van de nederlandse TV-maker Teun van de Keuken begin deze eeuw.

Teun stelde in 2003 vast dat chocolade besmeurd is met illegale praktijken en hij gaf zichzelf aan als chocoladecrimineel. Op 22 maart 2004 deed hij aangifte van medeplichtigheid aan slavernij, omdat hij chocoladerepen had gegeten waarvan redelijkerwijs aanneembaar was dat een gedeelte van de cacao ervan door kindslaven was geproduceerd. Uiteindelijk werd zijn aangifte niet ontvankelijk verklaard, waartegen Van de Keuken in beroep ging.

In 2007 deed het gerechtshof definitief uitspraak. Het hof erkende dat er veel mis is in de cacao-sector. Teun werd schuldig bevonden, maar werd niet vervolgd. Immers, dan zou de hele chocoladesector in Nederland moeten ontbonden worden, zo stelde de rechter, en dat kon niet de bedoeling zijn.

Judge Laster denkt daar dus anders over!