aan het infuus achter de barbeque

9 miljoen

Europa consumeerde tussen 1990 en 2008 wereldwijd 9 miljoen ha bos, onder meer voor sojateelt. Dat blijkt uit een studie van de EU-Commissie.

Bosareaal in enkele West-Europese landen

 


Bosareaal (ha)

Bos
(%)

Bos per
inwoner (m2)

Nederland

335.000

10

200

Belgie

620.000

20

600

Denemarken

512.000

12

1000

Duitsland

10.800.000

29

1300

Frankrijk

14.200.000

26

2300

Bron: Landenorientatie VVNH (1995)

ontbossing

In de afgelopen jaren was de ontbossing het grootst in de tropische gebieden, terwijl in Europa en Oost-Azië het bebost oppervlak weer toeneemt.

Recente ontbossing en herbebossing in de wereld. Bron: VN-FAO.

Recente ontbossing en herbebossing in de wereld. Bron: VN-FAO.


Lees meer op hoesnel.nl.

Wereldwijd is er per persoon vandaag nog slechts de helft bos als in 1960.

Leer meer en doe de Sustainable Forest-quiz.

aan het infuus

[…] interne factoren zou[den] wel eens voldoende kunnen blijken voor het in gang zetten van zodanige veranderingen in Brazilië, dat die in Europa een schokgolf kunnen veroorzaken. Zo bezien is die hele eiwitstroom vanuit de Derde Wereld, waarvan nu sprake is, bijna een infuus waar Europa aan ligt.

dixt Jan Douwe van der Ploeg.
Lees meer op deze blog: “plunder by trade als een *, dat de ruit doet barsten“.

Belgische overheid financiert plundertochten

De Westerse honger naar veel en goedkoop voedsel, legt een grote druk op de landbouwgrond in het Zuiden. En België laat zich daarin allerminst onbetuigd. Vooral in de import van soja en palmolie weegt ons land relatief zwaar door.

Lees meer op deze blog: plunder by trade als een *, dat de ruit doet barsten

Uit de reeks: Zomeruniversiteit 2013