Fairtradelabels voortaan toegelaten in openbare aanbestedingen #ChubbyCheckerCoffee deel3

Douwe Egberts, drink uw zjat leeg en druip het af.

TWEET BART STAES, GROEN!

TWEET BART STAES, GROEN!


“Kan de overheid duurzaamheidscriteria opleggen?” Dat was de hamvraag in de zogenaamde koffieoorlog tussen het Fair Trade label en Douwe Egberts. Groen Europarlementslid Bart Staes berichtte gisteren over de nieuwe richtlijnen rond openbare aanbestedingen. Die moeten een einde stellen aan getwist, zoals in de zaak Douwe Egberts versus Vlaams Brabant.

“Positief is dat duurzaamheidscriteria zoals milieu, sociale aspecten en fair trade het eindelijk halen op de laagste prijs”,

weet Staes, die met de nieuwe wetgeving tegelijk ook naar vereenvoudiging streeft.

Openbaar aanbesteden zal in de toekomst eenvoudiger kunnen, niet alleen voor kmo’s, maar ook voor lokale overheden. Die laatste bestellen ongeveer 20% van hun aankopen van goederen en diensten via deze procedure.

flauwe egberts

Enkele jaren terug veroordeelde een rechtbank nog de provincie Vlaams Brabant voor het onterecht opnemen van een duurzaamheidslabel als criterium voor hun koffie, na klacht van Douwe Egberts. Met de nieuwe regels behoort dit tot het verleden. Staes, die zelf lid is van de parlementaire werkgroep Fair Trade, noemt dit een overwinning.

“Labels zoals Fair Trade of Max Havelaar tonen aan dat hun producten zijn gefabriceerd met respect voor sociale omstandigheden, een minimale impact op het milieu, een faire prijs voor de producent. Dat zijn veel vliegen in één klap nu het Europees Parlement wil dat de toekenningscriteria bij gunning vooral kwalitatief van aard zijn. Natuurlijk blijft prijs een belangrijk element, maar de levenscycluskost wordt hierbij doorslaggevend. Men zal dus ook de kosten aan energieconsumptie of andere grondstoffen in rekening moeten brengen.”

Staes:

“Het is nu kwestie dat de richtlijnen snel omgezet worden in nationale wetgeving, zodat mensen zien dat Europa niet altijd alleen maar de kaart trekt van het geld, maar duidelijk laat zien dat duurzaamheid en sociale elementen belangrijk zijn om de toekomst te verzekeren.”

“beter blode Douwe dan dode Douwe”

Douwe Egberts geloofde van in den beginne zelf al niet in haar eigen spookverhalen en is al langer verdeler van fairtradekoffie voor op kantoor.

de vrije markt zoals ze is: Douwe Egberts vraagt het Max Havelaar keurmerk aan in België – provincie Vlaams-Brabant haalt haar slag thuis

Ik berichtte er hier al uitgebreid over, de koffie-oorlog tussen Douwe Egberts (DE) en de Provincie Vlaams-Brabant. Deze laatste wilde het Max Havelaar-keurmerk expliciet opnemen in haar aanbestedingsprocedure. Dat beviel DE niet. Nochtans: Douwe Egberts startte januari 2011 met het leveren van Fairtrade gecertificeerde koffie en thee voor de zakelijke markt in Nederland. Maar het ging het bedrijf naar eigen zeggen om het principe.

Uiteindelijk moest Vlaams-Brabant Douwe Egberts laten meedingen naar haar koffiecontract.

Vandaag kwam me ter ore dat de Provincie al een tijdje… fairtradekoffie drinkt. Het contract werd uiteindelijk gegund aan de firma Autobar. Dit uiteraard geheel binnen de wettelijke regelgeving inzake aanbestedingen door overheden. [ Het volledige juridisch advies hieromtrent vindt u in dit document. Bezorg het dus gerust aan de aankoopverantwoordelijken van uw lokale overheid. ]

Van Douwe Egberts moet niet langer oppositie verwacht worden. Het stelde zich bij Max Havelaar België kandidaat om zelf nu ook fairtradekoffie met het keurmerk te gaan verkopen in België.

Dit heet de markt die haar werk doet.

Vlaams-Brabant moet Douwe Egberts laten meedingen naar koffiecontract

“Goed nieuws is ook nieuws,” staat op de voorpagina van MaxHavelaar.be.
Maar slecht bevallen nieuws is blijkbaar geen nieuws.

Hieronder een persbericht. Alleen het Vlaams Blok heeft het, wanneer ik dit schrijf, op haar website overgenomen.

Nochtans, dit is een heuchelijke dag voor al wie fairtradegezind is.

Eindelijk komen misschien de argumenten ten gronde naar boven, waarom een overheid beter voor pakweg fairtrade plantagekoffie, dan voor UTZ Certified kleine boerenkoffie zou moeten kiezen.

En worden de fairtraders misschien terug strijdvaardiger i.p.v. met zichzelf bezig te zijn. Ik ben alvast zeer benieuwd!

Lees ook: “Alweer mogen gemeenten Fairtrade koffie eisen.”
Over hoe Nederlandse rechters brandhout maken van argumenten, waar Vlaamse rechters wel oren naar hebben.

Lees de hele geschiedenis, die hieraan vooraf ging, op deze blog:
Douwe Egberts blijft fairtrade-principes aanvechten voor de rechtbank

LEUVEN 28/06 (BELGA) = De Leuvense rechtbank van eerste aanleg verplicht
de provincie Vlaams-Brabant om binnen de 3 maanden ook de offerte van
Douwe Egberts te beoordelen in het kader van de aanbesteding van
het nieuwe contract voor de levering van koffie en thee. Zoniet volgt
een dwangsom van 50.000 euro per dag. Dat heeft gedeputeerde Monique
Swinnen dinsdag gezegd tijdens de provincieraad. De deputatie heeft
beslist zich neer te leggen bij dit vonnis.

Vijf firma’s stuurden in 2009 een offerte in het kader van de openbare
aanbesteding die de provincie organiseerde voor het nieuwe
leveringscontract voor koffie en thee voor de komende 7 jaar. De provincie
had in het bestek aangegeven dat offertes dienden te beantwoorden aan
de duurzaamheidscriteria van het Fair Trade-label. Omdat Douwe
Egberts de duurzaamheidscriteria van Utz Certified aanhangt werd het
onmiddellijk uitgesloten. In tegenstelling tot Fair Trade garandeert het
Utz-label geen minimumloon aan de koffieboeren.

Douwe Egberts startte onmiddellijk een kortgeding tegen de
beslissing. Dat de overheid bepaalde duurzaamheidsinitiatieven voortrekt en
anderen uitsluit bestempelt het bedrijf als bestuurlijke willekeur.
Omdat de Leuvense rechter de klacht ontvankelijk en gegrond
verklaarde en de gunningsprocedure schorste, moest de provincie
Vlaams-Brabant noodgedwongen het bestaande koffiecontract verlengen.

Recent heeft de Leuvense rechter nu ook een uitspraak ten gronde
gedaan. Swinnen stelde tijdens de provincieraad dat de deputatie in
uitvoering van dit vonnis voor 1 september alle ingediende offertes
zal vergelijken en een uitspraak zal doen. Verwacht wordt het dat het nieuwe koffiecontract begin 2012 zal kunnen ingaan. MPE/

 

HET NIEUWSBLAD


04/04/2011
Koffie kan provincie 50.000 euro per dag kosten
Leuven

De provincie Vlaams-Brabant hangt een dwangsom van 50.000 euro per dag boven het hoofd als ze de koffie van Douwe Egberts binnen de drie maanden geen kans geeft. De provincie wilde in het provinciehuis enkel nog fair trade koffie schenken en liet in haar zoektocht naar een nieuwe leverancier voor koffie en thee, daarom enkel offertes toe van firma’s met dat label. Hierdoor viel Douwe Egberts meteen uit de boot. Deze koffieleverancier heeft namelijk wel een duurzaamheidslabel van UTZ Certified, maar geen fair tradelabel.

Douwe Egberts daagde hierop de provincie Vlaams-Brabant voor de rechter. Die gaf Douwe Egberts nu gelijk, omdat de provincie bepaalde duurzaamheidsinitiatieven zou voortrekken. De deputatie legt zich neer bij het vonnis en zal nu ook de offerte van Douwe Egberts met de andere vergelijken. Wie het contract zal binnenhalen en de provincie zeven jaar lang van koffie en thee mag voorzien, wordt in september duidelijk. (ivw)

 

DE STANDAARD Vlaams-Brabant


02.07.2011
Eerlijke kans voor Douwe Egberts
Toen de provincie Vlaams-Brabant een nieuwe leverancier voor koffie zocht, liet ze blijken dat alleen offertes van bedrijven met een fair trade label, Max Havelaarkoffie dus, welkom waren. ‘Douwe Egberts heeft wel een duurzaamheidslabel van UTZ Certified, maar niet een van Max Havelaar’, zegt kabinetsmedewerker Nico Janssen. ‘Daardoor werd dat bedrijf onmiddellijk uitgesloten.’ Het bedrijf begon een kortgeding tegen deze manier van werken en de Leuvense rechtbank van eerste aanleg is het daarin gevolgd. Per dag dat ze weigeren de offerte van Douwe Egberts te beoordelen, moet de provincie een dwangsom betalen. Ze zal nu de offerte van Douwe Egberts vergelijken met de anderen.

Koffieoorlog: Douwe Egberts blijft fairtrade-principes aanvechten voor de rechtbank

UPDATE: LEUVEN 28/06/2011 (BELGA)
Vlaams-Brabant moet Douwe Egberts laten meedingen naar koffiecontract
UPDATE2: d.d. 13 december 2011
Douwe Egberts vraagt het Max Havelaar keurmerk aan in België

Het lijkt oud nieuws, maar omdat niemand erover communiceert, doen wij het hier…

Dinsdag 26/04 kwam wederom de zaak die Douwe Egberts (DE) tegen de provincie Vlaams-Brabant aanspande voor de rechtbank. Maar de uitspraak is weer uitgesteld. Het is dus nog steeds afwachten. Het blijft maar aanslepen!

Nochtans: Douwe Egberts startte januari 2011 met het leveren van Fairtrade gecertificeerde koffie en thee voor de zakelijke markt in Nederland. Het ondergaat als het ware de wet van de vrije markt.

Maar DE is tegen minimumprijzen voor de boer. Het heeft het liefst geen wettelijk geregelde economische spelregels te volgen, en wil zelf dicteren in welke richting die vrije markt evolueert. En dus blijft het overheden, die fairtradecriteria inschrijven in hun aanbestedingen, bestrijden met rechtszaken.

Echter, in 2008 besliste de rechter dat de Provincie Groningen wel degelijk Fair Trade mag eisen bij aanbestedingen.

Dit zint DE niet. Het heeft namelijk ‘een eigen’ label: Utz Kapeh.

Dat label Utz Kapeh is zeker niet slecht, maar het is geen fair trade.

prent: ook de koffiedrinker wordt bedot

Utz Kapeh garandeert geen minimumvergoedingen of eerlijke handel. Belangrijker nog: het focust enkel op premies voor de boeren, die een Utz Kapeh-programma volgen, maar waar de koffie wel degelijk iets meer opbrengt, gaat de opbrengst niet naar gemeenschapsprojecten maar rechtstreeks naar de boer. Dit verzwakt de coöperaties. En dat is de bedoeling. Net zoals het met onze boeren is vergaan. Die bekampen elkaar nu individueel op een geliberaliseerde vrije markt (zoals dat zo fraai heet) en werken tegen i.p.v. met elkaar en hun prijzen blijven kelderen.
Hun Boeren- en andere bonden staan erbij en kijken ernaar…

Zoöok doet de oorspronkelijke initiatiefnemer van het Max Havelaar-keurmerk, Solidaridad, in dit dossier.
Die zijn liever goede vriendjes met de groten, in weerwil van de kleintjes.

Persbericht verzonden op donderdag 17 december 2009 12:01

Kan de overheid duurzaamheidscriteria opleggen?

 

Kan de overheid duurzaamheiscriteria opleggen? Dat is de hamvraag in de zogenaamde koffieoorlog tussen het Fair Trade label en Douwe Egberts. De provincie Vlaams-Brabant bevindt zich met de aankoop van koffie en thee in het oog van de storm.

Enige tijd geleden heeft het provinciebestuur Vlaams-Brabant een algemene offerteaanvraag uitgeschreven voor levering van koffie en thee. In het bestek werd het product technisch omschreven als een duurzaam product, beantwoordend aan het Fair Trade-label of een gelijkwaardig label. Dit past in het bredere duurzaamheidsbeleid dat de deputatie en de provincieraad hebben goedgekeurd. De provincie schenkt trouwens al sedert 2004 Fair Trade-koffie. Toen kwam er geen reactie.

Vijf firma’s hebben een offerte ingediend. In de offerte van Douwe Egberts wordt het Utz-label aangevoerd. Verschil met het Fair Trade label is, dat het bijvoorbeeld geen minimumloon aan de koffieboeren belooft. Niets belet de firma om ook producten aan te bieden die beantwoorden aan deze criteria. Douwe Egberts beslist blijkbaar om dit bewust niet te doen. Daardoor kon het provinciebestuur niet anders dan vaststellen dat het geboden product niet conform was aan het bestek.

Na de gunning stapte Douwe Egberts naar de rechter in kortgeding. Die rechter heeft geen enkele fout in hoofde van de provincie Vlaams-Brabant vastgesteld. De rechter heeft wel -gezien de omvang van de opdracht – de gunning tijdelijk geschorst, zodat een rechter ten gronde de zaak zou kunnen beoordelen. Douwe Egberts kreeg een termijn van 1 maand om een dagvaarding in te leiden. Die termijn verloopt op zaterdag 19 december. Vandaag weet de provincie niet of die dagvaarding er al dan niet komt.

Indien Douwe Egberts beslist om niet te dagvaarden, dan wordt het gegunde contract uitgevoerd.

Als Douwe Egberts de provincie wel dagvaardt, dan zal de rechter ten gronde oordelen of de provincie al dan niet duurzaamheidscriteria kan opleggen en een Fair Trade of een gelijkwaardig label mag eisen.

Dat wordt een principiële afweging van duurzaamheidsbelangen.

Informatie voor de pers:

Provincie Vlaams-Brabant

Monique Swinnen, gedeputeerde voor facilitair beheer, 016-26 70 57, kabinet.swinnen@vlaamsbrabant.be

Walter Zelderloo, gedeputeerde voor ontwikkelingssamenwerking, tel. 016-26 70 38, kabinet.zelderloo@vlaamsbrabant.be

Johan Guillemyn, diensthoofd jurist, 016-26 71 56, johan.guillemyn@vlaamsbrabant.be

Frank Ilsbroux

Persverantwoordelijke
Informatiedienst
Provincieplein 1 – 3010 Leuven
tel: 016-26 71 64 – GSM: 0477-44 82 25

http://www.vlaamsbrabant.be